*Lưu ý: Hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.